KORČÁKOVÁ, Ivona. Analýza chůze pomocí EMG signálů [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Markéta Koťová.

Uložit do Citace PRO