LANGEROVÁ, Jana. Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40730. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladan Bernard.

Uložit do Citace PRO