CHUTNÝ, Pavel. Studium viability kardiomyocytů s využitím konfokální mikroskopie [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.

Uložit do Citace PRO