KADLAS, Matyáš. Digitální zpracování fotografií sítnice [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40736. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO