JUREČKOVÁ, Kateřina. Software pro extrakci genomických dat z GenBank formátu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40737. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Denisa Maděránková.
Uložit do Citace PRO