SLEZÁK, Milan. Dolování dat z databází [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4074. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.

Uložit do Citace PRO