RAČUCH, Marek. Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40749. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.
Uložit do Citace PRO