NOVÁK, Michael. Řízené osvětlování a stínění v inteligentním domě [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40752. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.
Uložit do Citace PRO