FISCHEROVÁ, Jana. Analýza ukazatelů společnosti Bohemia asfalt s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4076. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Kropáč.

Uložit do Citace PRO