VESELÝ, Antonín. Návrh řídicího algoritmu pro elektromechanický aktuátor s výrazným suchým třením [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.
Uložit do Citace PRO