ROBENKOVÁ, Petra. Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4077. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO