ČAMBALOVÁ, Kateřina. Volné algebraické struktury a jejich využití pro segmentaci digitálního obrazu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40773. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Pavlík.
Uložit do Citace PRO