KŘIŽÁK, Michal. Využití počítačové podpory při řešení předstřetového pohybu vozidel [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Tokař.
Uložit do Citace PRO