MATOUŠEK, Vojtěch. Návrh a řízení CNC stroje [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4079. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Lukáš Kopečný.
Uložit do Citace PRO