DUSPIVA, Pavel a Lukáš KRUML. Výnosy a riziko vybraných investičních nástrojů českého kapitálového trhu. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014, VIII(20), 9-21 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40793
Uložit do Citace PRO