GOTTWALD, Radim. Růstová a hodnotová investiční strategie aplikovaná na vybraných akciích z New York Stock Exchange. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014, VIII(20), 22-30 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40794
Uložit do Citace PRO