JANKOVÁ, Martina. Možnosti modelování systému pro elektronickou podporu vzdělání. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014, VIII(20), 31-36 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40795
Uložit do Citace PRO