HALAS, David. Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40808. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jana Hoderová.
Uložit do Citace PRO