MEINDL, Jan. Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40811. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO