OBORNÁ, Eliška. Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.
Uložit do Citace PRO