ANDRÝSEK, Jakub. Stavba 5ti osých frézovacích strojů [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michal Holub.

Uložit do Citace PRO