ANDRÝSEK, Jakub. Stavba 5ti osých frézovacích strojů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michal Holub.
Uložit do Citace PRO