RŮŽIČKA, Lukáš. Návrh racionalizace montážní linky sestav pro tepelné výměníky [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.

Uložit do Citace PRO