MEJZLÍK, Jiří. Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Houška.
Uložit do Citace PRO