GOFROŇ, Vojtěch. Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40838. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Houška.

Uložit do Citace PRO