BŘEZINA, Michal. Funkce vyrovnávací komory [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40843. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Roman Klas.
Uložit do Citace PRO