VRBACKÁ, Kateřina. Statistické modely úspěšnosti různé techniky kopů v rugby [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40844. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Bednář.
Uložit do Citace PRO