GAŠPIERIK, Andrej. Mapování a optimalizace hodnotového toku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Radovan Novotný.

Uložit do Citace PRO