SODOMKA, Petr. Simulace vlivů vyhřívané podložky na tisknutý model u 3D tiskárny [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40857. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Vyroubal.

Uložit do Citace PRO