HÁTAŠOVÁ, Justýna. Rayleigh-Plessetova rovnice [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40865. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Rudolf.
Uložit do Citace PRO