MÁLEK, Martin. Vybrané optimalizační modely v logistice [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40867. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.
Uložit do Citace PRO