RUČKOVÁ, Jana. Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Šoukal.
Uložit do Citace PRO