RŮŽIČKA, Daniel. Broušení ložiskových kroužků [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40871. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.

Uložit do Citace PRO