JANOUŠKOVÁ, Dominika. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michaela Hrubanová.
Uložit do Citace PRO