ŠIŠKA, Adam. Aplikace vstřikovacího systému s tlakovým zásobníkem na vznětový motor [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4090. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO