KOVAĽOVÁ, Marcela a Veronika KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ. Typológia podnikovej kultúry na príklade vysokoškolského pracoviska. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014, VIII(21), 18-30 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40906
Uložit do Citace PRO