SPUSTA, Tomáš. Studium přechodu ze stadia otevřené do stadia uzavřené pórovitosti při slinování pokročilých keramických materiálů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40916. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Maca.
Uložit do Citace PRO