ZEZULA, Tadeáš. Analýza organizace a řízení fotbalového klubu Břeclav [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40917. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Korvas.
Uložit do Citace PRO