PORTOVÁ, Nikola. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40922. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Romana Horňáková.
Uložit do Citace PRO