OBRÁTILOVÁ, Alena. Kategorizace charakteristických poškození vozidel [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40938. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Tokař.
Uložit do Citace PRO