POTĚŠILOVÁ, Hana. Procesní FMECA analýza kartonového stojanu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40953. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO