POSPÍŠILOVÁ, Marie. Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4096. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO