DOVRTĚL, Michal. Projekt - Fitness program pro tělocvičny a fitcentra [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40973. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kysel.
Uložit do Citace PRO