OHŘÁL, Adam. Projekt – Pořádání cyklistického tréninkového kempu v zahraničí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40974. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kysel.
Uložit do Citace PRO