ROLEK, Ondřej. Modifikace mikrostruktury keramiky z oxidu hlinitého pro balistické testování [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40985. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jakub Roleček.
Uložit do Citace PRO