KOŠŤÁL, Ondřej. Hodnocení technického stavu osobních vozidel [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41008. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Panáček.
Uložit do Citace PRO