MUSILOVÁ, Erika. Projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb - Rekondiční centrum Brno [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Hana Lepková.
Uložit do Citace PRO