BECHNÁ, Denisa. Podnikatelský záměr v pořádání sportovního tábora pro děti [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Korvas.
Uložit do Citace PRO