VESELOVSKÝ, Matej. Návrh SQL databáze pro studijní záležitosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41030. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO