ČUPR, Pavel. Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek v typovém domě ve Vyškově [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41037. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Adámek.
Uložit do Citace PRO