DUFEK, Jakub. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro bytové a nebytové jednotky v okrese Žďár nad Sázavou [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41043. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO